Cách phát âm 堅執

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 玻璃多少銭中華民國生日快乐