Từ: 天和

Thêm vào: 26/04/2008 Đã nghe: 6 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 枯野