Từ: 寄る

Thêm vào: 25/10/2010 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: タオル