Cách phát âm 小梅沙

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 德國挪威西班牙瑞典鍾意