Từ: 局器

Thêm vào: 16/03/2011 Đã nghe: 5 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 受气