Cách phát âm 岩松

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 北京朋友美国