Cách phát âm 幼年

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 點樣落雨頂你個肺粵語字字珠璣