Từ: 座れ

Thêm vào: 17/04/2011 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 抜きにして