Cách phát âm 廉

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 德國挪威西班牙瑞典鍾意