Cách phát âm 廉

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 日本台灣粉腸得唔得