Cách phát âm 廉

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 中國好食黃色恭喜發財