Cách phát âm 待业

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 起床謝謝傻逼南港展覽館雪中送炭

Related words: 征西将军征讨径一周三径赛待价而沽待会儿待会儿见待字闺中待承