Phát âm 我们: Cách phát âm 我们 trong Tiếng Ngô, Tiếng Trung, Tiếng Mân Nam, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Tấn

Từ: 我们