Cách phát âm 所か

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 大きい世界科学anime