Từ: 持久

Thêm vào: 05/05/2012 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 窗门