Từ:

Thêm vào: 07/05/2010 Đã nghe: 223 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 另眼看戲, 龍卷風, 虎背熊腰, 痴痴呆呆, 戟指怒目