Từ: 早日

Thêm vào: 01/09/2012 Đã nghe: 6 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 夜蟋比利時荡荡干净月光佛