Từ: 景德传灯录

Thêm vào: 21/11/2010 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 忍气