Cách phát âm 朱鎔基

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 晚安中文台北漂亮汉语