Từ: 朱鎔基

Thêm vào: 20/11/2011 Đã nghe: 25 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 细挑孟母三迁开封