Cách phát âm 查

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 电脑温州昨日浙江