Từ: 此れ

Thêm vào: 03/10/2012 Đã nghe: 8 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 福田康夫(Fukuda Yasuo)ginjo-shuリーディング訓令式