Từ:

Thêm vào: 21/07/2012 Đã nghe: 28 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 島國前進, 福成里, 鑽石, 顺利, 伤不起