Từ:

Thêm vào: 11/05/2011 Đã nghe: 66 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: yuzuようせいmeshiじびきmokusatsu.