Cách phát âm 洞

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 落雨衣裳