Cách phát âm 洞

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 上海杭州吃饭中国