Từ:

Thêm vào: 28/10/2011 Đã nghe: 45 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 院主, 別個, 上海話, 一品南乳肉,