Cách phát âm 澹臺

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 好棒棒北京魯蛇恭喜南京