Từ: 爆炒猪腰

Thêm vào: 04/12/2011 Đã nghe: 11 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 蟹粉湯糰