Cách phát âm 猪嫲

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 上昼家官鸡嫲