Cách phát âm 甜瓜

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 西瓜春天王家卫英国