Từ: 異口同音

Thêm vào: 03/08/2010 Đã nghe: 52 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 療法士