Từ:

Thêm vào: 02/06/2010 Đã nghe: 58 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ise jingu, 振動数, これには訳がある, お上, 哀矜懲創