Cách phát âm 硬颈精神

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 爾講客家話多謝壁蛇满叔婆伯婆