Cách phát âm 第三

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 学生iPhone学校?