Từ: 精叻

Thêm vào: 28/12/2012 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 东望西观麥茶約翰四世大馬路和衷共濟人月兩團圓