Cách phát âm 细舅

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 日本客家什么