Từ: 缓和

Thêm vào: 03/10/2012 Đã nghe: 9 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 瘦溜因噎廢食抓住塞瓦斯托波尔冤魂