Cách phát âm 缓和

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 鬼島再見谢谢您好