Từ: 蝸牛

Thêm vào: 15/11/2010 Đã nghe: 126 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 原则上