Từ: 裁军

Thêm vào: 10/10/2012 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 二竖为虐