Từ:

Thêm vào: 08/01/2013 Đã nghe: 52 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 就恁