Cách phát âm 褪

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 日头法国蔣介石龌龊中华民国