Từ:

Thêm vào: 05/04/2011 Đã nghe: 70 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 打錯