Từ: 贈る

Thêm vào: 07/10/2012 Đã nghe: 10 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ドクロッグ阿覧新聞社ikkai ka nikai新党改革