Cách phát âm 軽妙

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 大きい世界科学anime