Cách phát âm 輪廓

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 我爱你北京上海