Từ: 銀行券

Thêm vào: 29/09/2012 Đã nghe: 14 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: いざ知らず, ashi guruma, Saori Ariyoshi, 不審者, 欲しい