Từ: 長話

Thêm vào: 12/12/2012 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: おとぼけ