Cách phát âm 陽炎

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 大きい世界科学anime