Từ: 陽炎

Thêm vào: 06/10/2011 Đã nghe: 97 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 見通す