Từ: 首當其衝

Thêm vào: 07/11/2010 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 戇鳩