Từ:

Thêm vào: 06/08/2008 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 光環, 馬囧, 信箱, 内埔乡, 婚禮