Từ: 鸣金收兵

Thêm vào: 14/03/2011 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 外蒙古