Cách phát âm 黃爍

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 上海杭州吃饭中国