Cách phát âm 黃爍

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 落雨衣裳