Từ: ꁰꄻ

Thêm vào: 26/06/2012 Đã nghe: 7 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꊿꇬꋬꂻ, ꑍꊏꏁ, ꉆꊰ, ꀄꂼꂻ, ꑍꊎꉬ