Từ: ꉆꊰ

Thêm vào: 01/06/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꆀꃅꇖꈋ, ꑌꈌꁏ, ꑍꊏꉆ, ꄊꄚꐂ, ꒉꂪ