Cách phát âm ꋍꂿ

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꌕꊯꈬꇖꊰꇖꊰꋋꇖꊰꑋꇖꊯꌕ

Related words: ꊰꉆꊰꑋꊿꇬꋬꂻꋍꃪꋍꄙꋍꉐꋙꋠꋬꂻꈨꅪ